Metodický návod k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností

Odbor odpadů MŽP vydává metodický návod pro provozovatele lékáren, jak mají krajským úřadům sdělit údaje o množství odpadu léčiv z domácností do doby vydání prováděcího předpisu.

Stáhněte si...