Metodický pokyn k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností.

Odbor odpadů MŽP vydává metodický pokyn ke stanovení postupu ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností a postupu ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů lékáren.

Stáhněte si...