Metodická instrukce - management volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří na území národních parků

Metodická instrukce MŽP č.1/2006 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území národních parků. Metodická instrukce byla zveřejněná ve Věstníku MŽP č. 2006/12.