Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Logistics park D1 – Ostředek"

Publikováno: 23.01.2019

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2018/710/8686 ze dne 23.1.2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká změny záměru „Logistics park D1 – Ostředek“, o které bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...