Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Lisovna plastů"

Publikováno: 28.12.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/2242 ev.č. ENV/2018/88909 ze dne 28.12.2018, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Lisovna plastů“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...