Informace o vydání závazného stanoviska MŽP pro liniovou stavbu ,,V432/429 – zdvojení vedení"

Publikováno: 18.11.2019

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS II pro společné územní a stavební řízení pro liniovou stavbu spadající pod projekty společného zájmu "V432/429 – zdvojení vedení", podle § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Investorem je společnost ČEPS, a.s.

Stáhněte si...