Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP pro liniovou stavbu ,,V 487/488 - vedení 400 kV VER-VIT"

Publikováno: 26.08.2019

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS IV pro společné územní a stavební řízení pro liniovou stavbu spadající pod projekty společného zájmu "V487/488 – vedení 400 kV VER – VIT", vydávané podle § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Investorem je společnost ČEPS, a.s.

Stáhněte si...