Metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší stanoví způsob stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské pece, v návaznosti na bod 2.2. přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Stáhněte si...