Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Likvidace Dolu Frenštát"

Publikováno: 11.11.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS IX – Ostrava ze dne 10. 11. 2020, doručované veřejnou vyhláškou č.j. MZP/2020/580/1115 se týká záměru „Likvidace Dolu Frenštát“, o kterém je tímto rozhodnuto, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...