Webinář Light Pollution 2021“

Druhý mezinárodní webinář o světelném znečištění se konal 14. května 2021. Webinar Light Pollution 2021 uspořádalo ministerstvo životního prostředí jako partnerskou akci Zeleného týdne EU 2021.

Cílem webináře bylo upozornit na problematiku světelného znečištění, představit účinky světelného znečištění a možná opatření, která lze přijmout. v rámci prezentací pak byly představeny zajímavé projekty, které se zabývaly nebo zabývají světelným znečištěním.

Zahájení a představení tématu světelného znečištění

Michal Bareš, celoživotní amatérský astronom, člen České astronomické společnosti a IDA, představil na začátku semináře problematiku světelného znečištění se zaměřením na terénní měření a mapování astronomického světelného znečištění. Michal je jedním z hlavních přispěvatelů do projektů Svetelneznecisteni.cz a Skyquality.cz, spoluautor zpráv o kvalitě oblohy pro několik chráněných území v Česku a autor Jednoduché osvětlovací příručky pro obce. Již více než 15 let je aktivním obhájcem temné oblohy a pravidelně se účastní veřejných i neveřejných vzdělávacích a informačních akcí propagujících astronomii, ochranu nočního prostředí a postupy šetrného osvětlení. Michal si obvykle užívá krásy noční oblohy v „Manětínské oblasti tmavé oblohy“, největší oblasti tmavé oblohy v Česku, kterou v roce 2014 pomáhal založit.

Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru environmentální politiky a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí České republiky, představila vývoj řešení světelného znečištění v České republice. Paní Pasková pracuje v oblasti environmentální politiky, udržitelnosti více než 12 let. v současné době je odpovědná za Agendu 2030, Státní politiku životního prostředí a implementaci Národního adaptačního plánu. Zároveň je koordinátorkou mezirezortní pracovní skupiny pro světelné znečištění.

PREZENTACE 1 (PDF, 2 MB)
VIDEO Opening and introduction light pollution

Interreg Europe Project Night Light

Druhou prezentaci si připravila Ana Castańeda Pérez, která vystudovala školu cestovního ruchu v Santa Cruz de Tenerife a je odpovědná za propagaci cestovního ruchu na ostrově La Palma od roku 1987, kde byla do května 2010 ředitelkou rady pro cestovní ruch a od té doby je vedoucí sekce pro všeobecné záležitosti služeb cestovního ruchu. Byla manažerem turistického plánu konkurenceschopnosti „Canarias una experience volcanica II“, který je základem při vytváření struktur astroturismu: pozorovacích míst a astronomických stezek, tematických aktivit a vytváření skupin podnikatelů. Ana je manažerkou projektu „Noční světlo“ Interreg Europe zaměřeného na světelné znečištění a rozvoj astroturismu, je také manažerkou víceúčelového Astrofestu La Palma. v rámci prezentace představila projekt Interreg Europe Night Light, dobrý příklad toho, jak zlepšit regionální politiku ve snížení světelného znečištění, ochrany a zhodnocení tmavé oblohy. a jak ochrana oblohy před světelným znečištěním může pomoci ekonomickému rozvoji venkovské oblasti prostřednictvím astronomické a vědecké turistiky.

PREZENTACE 2 (PDF, 3 MB)
VIDEO Night Light

Projekt Emise

Dalším představeným projektem byl projekt Emise studentů Slezského gymnázia v Opavě, prezentovaný Annou Beck a náměstkem odboru životního prostředí a dopravy města Opava Michalem Jedličkou. Od roku 2018 pracuje skupina studentů Slezského gymnázia na výzkumu a řešení problému světelného znečištění. Anna Beck je studentkou třetího ročníku na Slezském gymnáziu. Od roku 2019 vede projekt Emise. Během této doby se podílela na výzkumu světelného znečištění, prezentovala pro regionální a národní vládní úředníky a koordinovala akademickou výměnu českých a britských studentů. Michal Jedlička je náměstkem primátora města Opavy. Je odpovědný za odbor životního prostředí, civilní plánování, dopravu, opavské technické služby a za společnost města. Michal je také provozovatelem veřejného osvětlení a zeleně ve městě. Vystudoval Vysokou školu technickou v Ostravě na katedře environmentálního inženýrství na fakultě hornictví a geologie. Michal hraje klíčovou roli v popularizaci zelených střech ve městě a vodního hospodářství na venkově.

PREZENTACE 3 (PDF, 1 MB)
VIDEO Projekt Emise

Potemnělé Brno

Dalším řečníkem byl Petr Baxant, který představil společný projekt vědců a města Brna. Petr Baxant je docentem na VUT v Brně, vědcem zabývajícím se výzkumem osvětlení, měřením světla a analýzou jasu. Zajímá se o ochranu přírody a dopady lidské činnosti na životní prostředí. S tím úzce souvisí jeho permakulturní zahrada a zájem o nové vynálezy a inovace přátelské k planetě Zemi.

PREZENTACE 4 (PDF, 8 MB)
VIDEO Potemnělé Brno

ENLIGHT me

Posledním vystupujícím byla Simona Tondelli, která prezentovala EU výzkumný projekt Horizon 2020 ENLIGHTme – Inovativní politiky pro zlepšení zdraví a pohody občanů zaměřené na vnitřní a venkovní osvětlení v městském osvětlování. Simona Tondelli je řádnou profesorkou městského a regionálního plánování na katedře architektury Boloňské univerzity (UNIBO). Je ředitelkou organizační jednotky (UOS) a místopředsedkyní Mezirezortního centra UNIBO pro aplikovaný výzkum budov a staveb (CIRI-EC). Má 23 let zkušeností v oblasti výzkumu v oblasti udržitelného městského plánování a regenerace měst a venkova a v současné době je koordinátorkou čtyř projektů EU (H2020 ENLIGHTENme, H2020 Ruritage, INTERREG EUROPE Match-up, INTERREG ADRION Adriseismic). Kromě toho je vědeckou vedoucí výzkumných týmů UNIBO v mnoha dalších mezinárodních projektech.

PREZENTACE 5 (PDF, 17 MB)
VIDEO ENLIGHTENme

Na konci programu proběhla diskuse dle otázek z publika.
VIDEO Diskuze