Specifický seminář programu LIFE v Hradci Králové

Akce se koná v Hradci Králové 11. a 12. 4. 2017 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Během prvního dne budou představeny prioritní oblasti: „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v oblasti životního prostředí“ (GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC). Druhý den bude věnovaný zbývajícím prioritním oblastem: „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ (ENV), "Zmírňování změny klimatu“ (CCM) a „Přizpůsobování se změně klimatu“ (CCA). Během seminářů zazní také příklady úspěšně řešených projektů.

Témata prvního dne jsou určena zejména pro zájemce z řad neziskových organizací, univerzit, výzkumných institucí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo veřejné správy.

Témata druhého dne se zaměřují především na zájemce z řad podnikatelských subjektů (oblast odpadového hospodářství, zemědělství, chemie, ovzduší, vody, apod.), vědeckých a výzkumných institucí, průmyslových svazů nebo měst.

Na uvedený seminář se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře. Detailní program Vám bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu před konáním semináře.