Legislativa

Základním kamenem EU ETS je Směrnice 2003/87/ES, o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Směrnice byla několikrát novelizována a podobu EU ETS ve třetím obchodovacím období 2013-2020 udává Směrnice 2009/29/ES. Směrnice je implementována do českého právního řádu zákonem č. 383/2012 Sb. a prováděcí vyhláškou (v legislativním procesu). Na Směrnici navazuje řada podrobnějších evropských právních aktů – nařízení, rozhodnutí, sdělení a vysvětlujících metodických pokynů.