Legislativa

Sekce "Legislativa" představuje rozsáhlý soubor platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, informací o připravovaných právních předpisech, a hodnocení dopadů regulace (RIA), která je součástí legislativního procesu. Návrhy projednávané na úrovni Evropské unie jsou k dispozici v Úředním věstníku EU.

Platné právní předpisy a jejich výklady
Úplná a aktualizovaná znění:

  • zákonů,
  • prováděcích právních předpisů,
  • výkladů jednotlivých právních předpisů k obecné i složkové (ovzduší, voda,…) ochraně životního prostředí a dalším jejím kategoriím (posuzování vlivu na životní prostředí,…)

Připravovaná legislativa
Právní předpisy připravované Ministerstvem životního prostředí ČR v různém stadiu legislativního procesu:

Hodnocení dopadů regulace (RIA)
Proces RIA zahrnuje systematické hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů. Hodnocení dopadů regulace je povinnou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. V této rubrice je uveden rámcový popis RIA a hlavní závazné a doporučující dokumenty, kterými se proces RIA metodicky řídí.