Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. září 2012 vstoupil v účinnost zákon o tzv. regulovaných látkách a F-plynech, který zcela nahrazuje předchozí právní úpravu uvedenou v zákoně o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. (jeho novela označená č. 483/2008 Sb.).

Dne 1. dubna 2017 vstoupil v platnost zákon č. 89/2017 Sb., který mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Stáhněte si...