Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Laminační linka Veverská Bítýška"

Publikováno: 13.10.2021

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2021/560/1730 ze dne 13. 10. 2021 doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "Laminační linka Veverská Bítýška“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...