Label

Projekt LABEL. (Adaptation to flood risk in the LABE – Elbe river basin - Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe) byl schválen v rámci 1. výzvy OP Nadnárodní spolupráce Central Europe. Podpora projektu byla schválena v maximální výši 85%.

Práce jsou rozvrženy na období září 2008 – únor 2012 (42 měsíců). Na projektu se podílejí partneři z Německa (8), České republiky (10), Rakouska (1) a Maďarska (1). Hlavním partnerem je Saské státní ministerstvo vnitra. Za ČR se jako partneři projektu kromě MŽP (PP 9) účastní kraj Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Jihočeský a dále státní podniky Povodí Labe a Povodí Vltavy.

Projekt LABEL navazuje tématicky i skladbou partnerů na projekt ELLA (INTERREG IIIB CADSES). Jednotlivé aktivity pracovních balíčků jsou z větší části zaměřeny na implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik nebo se směrnicí úzce souvisí. MŽP se aktivně podílí na společných cílech projektu, kterými jsou:

  • společná strategie pro harmonizaci managementu povodňového rizika,
  • tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik na společném základě,
  • testování a harmonizace metod (i v povodí Dunaje a Tiszy),
  • strategie snížení povodňových rizik v dříve opomíjených oblastech tj. v turismu a lodní dopravě.