Národní program Životní prostředí - Výzva č. 9/2017

Výzva č. 9/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Zavádění nízkoemisních zón v obcích"

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích a podpora udržitelného rozvoje měst a obcí.

Předmětem podpory je maximálně jedna z níže uvedených aktivit dle splnění specifických podmínek uvedených ve Výzvě:
  • zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu;
  • zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ);
  • zpracování Plánu udržitelné městské mobility.

Oprávnění příjemci: obce.

Výše podpory:
  • minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč, celková výše podpory na jeden projekt je omezena na max. 80% řádně doložených způsobilých výdajů.

Alokace: 10 mil. Kč.

Příjem žádostí: 5. 5. 2017 - 27. 9. 2017.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...