Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 440 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
  • Příloha č. 1 (PDF, 6 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
  • Příloha č. 2 (PDF, 345 kB) k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
  • Příloha č. 3 (PDF, 227 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 4 (PDF, 306 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.