Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 418 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
  • Příloha č. 1 (PDF, 10 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
  • Příloha č. 2 (PDF, 269 kB) k opatření obecné povahy: Rozhodnutí o námitkách
  • Příloha č. 3 (PDF, 626 kB) k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
  • Příloha č. 4 (PDF, 307 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 5 (PDF, 310 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.