Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 425 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z
  • Příloha č. 1 (PDF, 5 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z
  • Příkoha č. 2 (PDF, 620 kB) k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
  • Příloha č. 3 (PDF, 399 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna zóna Moravskoslezsko - CZ08Z“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 4 (PDF, 308 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.