Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 458 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
  • Příloha č. 1 (PDF, 5 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
  • Příloha č. 2 (PDF, 176 kB) k opatření obecné povahy: Rozhodnutí o námitkách
  • Příloha č. 3 (PDF, 835 kB)k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
  • Příloha č. 4 (PDF, 313 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 5 (PDF, 287 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.