Metodický pokyn k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území národních parků ČR

Metodický pokyn stanoví postup příslušných orgánů ochrany přírody při vymezování a schvalování zón ochrany přírody v národních parcích ČR podle § 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stanoví kritéria pro vymezování zón ochrany přírody, zpracování návrhu zonace, způsob jejího projednávání a schvalování.

Stáhněte si...