SEMINÁŘ KRAJINA NÁS SPOJUJE

PROČ? je zeleň důležitá coby zdroj energie, půdotvorný element a klimatizační jednotka

JAK? zeleň vysazovat a pečovat o ni

KDE? je vhodné zeleň v krajině i ve městě vysazovat se zřetelem k vlastnickým vztahům

ZAČ? lze zamýšlené projekty realizovat za využití dotačních programů

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech, vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou a příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody. Seminář se koná 26. 6. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Budovcova 207/6, 1. patro od 9:00 do 15:00 hod. Je určen pro členy obecních a městských samospráv (starosty, místostarosty, zastupitele), pro úředníky obecních a městských úřadů, vlastníky půdy i zemědělce a pořádá ho organizace Semenec, o.p.s. v rámci projektu podpořeného MŽP.

Seminář je zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování. Počet účastníků je omezen. Uzávěrka příjmu přihlášek je 18. 6.

Kontakt pro přihlášení: Barbora Šímová, semenec.ops@gmail.com, tel.: 604 626 894.

Stáhněte si...