Kosmické aktivity v oblasti ŽP

Ministerstvo životního prostředí hraje klíčovou roli při zapojení České republiky do pozorování Země. MŽP zodpovídá zejména za praktické využití získaných dat a informací, především pro oblast meteorologie, ochrany životního prostředí a klimatu. MŽP je členem poradního orgánu ministra dopravy pro koordinaci v oblasti kosmických aktivit, tzv. Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR a působí zejména v těchto mezinárodních organizacích a programech:

V rámci rezortu životního prostředí se problematika zapojení ČR do GEO/GEOSS a Copernicus včetně následného využívání dat a informací nejvíce dotýká Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a CENIA, české informační agentury životního prostředí. ČHMÚ zabezpečuje zejména shromažďování, zpracování, distribuci a archivaci dat z meteorologických družic Meteosat, NOAA, POES a METOP a zastupuje ČR v EUMETSAT. CENIA je odpovědná za podporu prostorových dat, provádění INSPIRE a Copernicus v ČR a její základní úlohou je komunikace s českými uživateli dat a informací získaných z programu Copernicus. CENIA zastupuje ČR v pracovních výborech EU pro Copernicus. Řídícími útvary rezortu pro oblast kosmických aktivit jsou odbor informatiky a odbor mezinárodních vztahů. Spolugestorem pro tuto oblast je resort MD a MŠMT. Základním dokumentem na národní úrovni je Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025, který navazuje na dosavadní úsilí vlády v podpoře rozvoje kosmického průmyslu a excelence ve vědě.

Užitečným odkazem pro oblast kosmických aktivit ČR jsou webové stránky zřízené MD, Český kosmický portál.

Kontaktní místo/osoba v ČR