Kontaminace horninového prostředí

Kontaminace horninového prostředí nastává zavedením chemických látek, přípravků nebo mikroorganizmů na nebo pod zemský povrch. Poškozuje ekologické funkce hornin a půdy v ekosystémech a může představovat i zdravotní rizika. V případě, že ke znečištění došlo např. v souvislosti s činností podniků před jejich privatizací nebo během pobytu Sovětských vojsk , jde o staré ekologické zátěže. U nově vzniklého znečištění může jít o ekologickou újmu na půdě ve smyslu Zákona 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Rizikové vlastnosti pro ekosystémy nebo pro lidské zdraví mohou mít někdy odpady z těžby užitkových nerostů. Registr opuštěných a uzavřených úložných míst těžebního odpadu, která mají nebo by ohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví je na internetových stránkách Státní geologické služby .