Kontaktní osoby pro Globální fond životního prostředí (GEF)

Political Focal Point:

Ing. Michal Pastvinský
ředitel odboru mezinárodních vztahů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10, 100 10
Tel.: 267 122 838
Email: michal.pastvinsky@mzp.cz

Operational Focal Point:

Mgr. Lukáš Pokorný
vedoucí oddělení mezinárodních organizací
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10, 100 10
Tel.: 267 122 201
Email: lukas.pokorny@mzp.cz