Kontaktní osoba pro Úmluvu o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států v ČR

Mgr. Pavel Gadas
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10
100 10

Tel.: +420 267 12 2266
Fax: +420 267 12 6266