Kontaktní osoba/místo ke Smlouvě o Antarktidě

Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel
Česká geologická služba
Klárov
3118 21 Praha 1

Kontaktní místo:
Odbor geologie
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/651
100 10 Praha 10