Úmluva OSN o boji proti desertifikaci - kontaktní osoba / místo

Národní kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Adamiková
pověřená koordinací oddělení mnohostranných smluv
Ministerstvo životního prostředí
Tel.: + 420 267 122 781
E-mail: Ivana.Adamikova@mzp.cz

Národní kontaktní místo:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
www.mzp.cz