Kontaktní osoba ČR k Protokolu SEA

Kontaktní osoba/místo:

Mgr. Martina Šamšulová
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Telefon: +420 267 122 664
e-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz