Kontaktní místo/osoba v ČR pro UNEP

Kontaktní místo v ČR:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Mgr. Lukáš Pokorný
Odbor mezinárodních vztahů
Tel.: +420 267 122 201
e-mail: lukas.pokorny@mzp.cz