Kontaktní místo/osoba v ČR pro REC za MŽP

Kontaktní místo pro REC:

Ministerstvo životního prostředí
odbor mnohostranných vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoba pro REC:

Mgr. Lukáš Pokorný
Tel: +420 267 122 201
e-mail: lukas.pokorny@mzp.cz