Kontaktní místo/osoba v ČR pro Radu Evropy

Kontaktní místo v ČR:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoba v ČR:

Mgr. Lukáš Pokorný
odbor mnohostranných vztahů
Tel.: +420 267 122 201
e-mail: Lukas.Pokorny@mzp.cz