Kontaktní centrum proti korupci

Co je KORUPCE?

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta. S korupcí úzce souvisí také pojmy klientelismus a střet zájmů.

Negativním průvodním jevem korupce je především vytváření paralelních, nikým nevolených a nedemokratických mocenských struktur, oslabení důvěry v právní stát a tím i celospolečenský pokles motivace k dodržování práva.

Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz.

Máte-li podezření na korupci, oznamte ji Policii ČR, anebo můžete zvolit jednu z těchto možností:
  • Zaslání oznámení elektronickou poštou na adresu: protikorupci@mzp.cz
  • Písemné oznámení vhozené do schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru před budovou MŽP
  • Osobní podání v podatelně budovy MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, prostřednictvím vyplnění oznamovacího formuláře
  • Vyplnění elektronického formuláře: „Evidence oznámení korupčního jednání“, který je určen pro zaměstnance ministerstva
  • Zaslání oznámení elektronickou poštou na adresu: prosetrovatel@mzp.cz, která je určena pouze pro státní zaměstnance, k oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
  • U všech těchto možností je možné anonymní oznámení a je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

    Akční plány jsou jednoleté protikorupční dokumenty, kterými se provádí Vládní koncepce boje s korupcí.