Kontaktní centrum proti korupci

Dne 15. prosince 2014 byla schválena "Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017" a "Akční plán boje s korupcí na rok 2015". Oba dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 "Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014", které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 a navazují na předchozí dokumenty a strategie. Dalším protikorupčním dokumentem současné vlády ČR je „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“, schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015.

Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz.

Máte-li podezření na korupci v rezortu MŽP, oznamte ji Policii ČR, nebo vyplňte elektronický formulář Evidence oznámení korupčního jednání

Můžete též napsat na e-mail: protikorupci@mzp.cz.