Kontaktní místo/osoba v ČR pro EHK OSN

Kontaktní místo v ČR pro EHK OSN:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor mezinárodních vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoba v ČR pro EHK OSN:

Mgr. Lukáš Pokorný
Tel: +420 267 122 201
E-mail: lukas.pokorny@mzp.cz