Kontaktní osoba pro Aarhuskou úmluvu

Ing. Marta Ortová

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO
Telefon: +420 267 122 113
Fax: +420 267 126 113

Email: Marta.Ortova@mzp.cz