Kontaktní osoba/místo k Vídeňské úmluvě a Montrealskému protokolu

Kontaktní místo

Odbor ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1142/65, Praha 10
tel: +420 267 12 11 11, +420 267 12 20 00
e-mail: info@mzp.cz