Mezinárodní konference Zelené střechy - vize budoucnosti

Termín konání: 10. 9. 2020
Termín pro podání přihlášky: do 20. 8. 2020
Místo konání: Praha 2, Karlovo náměstí 5, Palác Charitas

REGISTRACE na konferenci

Cílem konference je získat aktuální zahraniční zkušenosti s budováním zelených střech a zprostředkovat je odborné veřejnosti v České republice. Je nutné sledovat trendy v zemích, kde se zelené střechy budují již několik desetiletí. Objevují se nové výzvy – zelené střechy jako prostředek ke zvyšování biodiverzity, zelené střechy jako rozšířená obydlí, zelené střechy jako sportoviště. V neposlední řadě je nutné se věnovat také kombinaci zelených střech a fotovoltaických panelů. Důležitou roli hraje i cirkulární ekonomika a použité materiály.

Budování zelených střech v České republice se rychle rozvíjí, o čemž svědčí i více než dvacet děl přihlášených do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku. Účastníci konference se seznámí s ekonomickými důvody, proč budovat zelené střechy i se zajímavými realizacemi v ČR. Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2020.

 

Pozvánka včetně podrobného programu a časového harmonogramu

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy a developery.

Konference je součástí projektu zelené střechy - vize pro budoucnost podpořeného Ministerstvem životního prostředí.