Konference ENVIRO 2020

Československá environmentální konference ENVIRO 2020

Kdy:19.–20. 10. 2020 (po–út)
Kde: Horský hotel Sepetná, Ostravice
Web: www.envirokonference.cz

Konference ENVIRO nabízí už pátým rokem prostor pro setkání s odborníky věnujícími se ochraně přírody. Jejím hlavním cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností z českého i slovenského prostředí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Tematické okruhy:

Odpady (garant sekce Jan Maršák, MŽP ČR)

 • Cirkulární ekonomika
 • Energetické využití odpadů
 • Aktuální stav legislativy

EIA, IPPC, BREF, BAT (garant sekce Petr Slezák, MŽP ČR)

 • Legislativní změny EIA/IPPC
 • Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
 • Revize BREF

Ovzduší (garant sekce Kurt Dědič, MŽP ČR)

 • Aktuální legislativa
 • Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
 • Monitoring a modelování kvality ovzduší

EVVO (garant sekce Radim Misiaček, RADDIT consulting, s.r.o.)

 • Role EVVO v ochraně životního prostředí
 • Příklady dobré praxe

Seznam dalších přednášejících spolu s organizačními a dalšími informacemi naleznete zde. (PDF, 500 kB)

Konferenci ENVIRO 2020 pod záštitou MŽP ČR pořádají společnosti E-expert a EKOS PLUS.