Tisková konference CENIA k 2. etapě národní inventarizace kontaminovaných míst

Česká informační agentura životního prostředí CENIA vás zve na tiskovou konferenci k 2. etapě národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) v realizaci.

V rámci tiskové konference budou představeny základní informace o projektu NIKM a jeho realizaci. NIKM představuje projekt zaměřený na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Cílem projektu je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení těchto lokalit.

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu životního prostředí 2014–2020 je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Celkový objem finančních prostředků vč. DPH je 116,63 mil. Kč, z toho 99,13 mil. tvoří spolufinancování z FS EU.

Od 1. 3. 2019 se realizují práce CENIA a 3 dodavatelů. Projekt bude ukončen odevzdáním naplněné databáze a hodnotících zpráv k 31. 12. 2021.

Na dotazy jsou připraveni odpovídat:
  • Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA,
  • RNDr. Zdeněk Suchánek, manažer projektu NIKM 2,
  • Ing. Jan Vaněk, MBA a Mgr. Zdenka Szurmanová za Společnost DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2.
KDY A KDE:

11. 6. 2019, 10:00 / Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, zasedací místnost 900

Tisková zpráva je k dispozici zde.
Kontakt:

Mgr. Helena Benešová, specialista na komunikaci CENIA
+420 267 125 243, +420 724 390 272