Hlaste se do komiksové soutěže k udržitelnému rozvoji

Mezinárodní humanitární organizace ADRA se ve 4. ročníku komiksové soutěže zaměří na Cíle udržitelného rozvoje. Všech 17 cílů je rozřazeno do pěti kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta a Bezpečný svět.

Vítězové získají věcné ceny ale i účast na workshopu „Vyprávění komiksem“ vedeném Michaelem Petrusem. Zároveň se nejlepší díla soutěže stanou součástí metodických balíčků pro vyučující na základních školách.

Do soutěže „Promluv k světu bublinou“ se mohou hlásit mladí kreslíři od 14 do 26 let nebo třídní kolektivy od 8. třídy základní školy výše. Přihlášky lze zasílat do 15. října přes přihlašovací formuláře:

Formulář pro jednotlivce Formulář pro pedagogy

Pokud nápady jen hýříte, můžete se klidně přihlásit do každé z pěti kategorií. Po registraci originál komiksu zašlete poštou a zároveň i scan nebo fotokopii díla elektronicky.

Více informací k soutěži najdete zde a v podrobných pravidlech.