Kombinovaný přístup

S účinností od 1. ledna 2010 mají vodoprávní úřady dle ustanovení § 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., povinnost stanovit v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem. Pro zjednodušení aplikace kombinovaného přístupu v praxi byla ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským, T.G.M., v.v.i. připravena softwarová pomůcka.