Oprávnění k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr pneumtik

Rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému k zajištění společného plnění povinností v oblasti zpětného odběru pneumatik vydané Ministerstvem životního prostředí společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. podle § 31d odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zveřejněné v souladu s § 38d odst. 4 tohoto zákona.