Klimaticko-energetický balíček do roku 2020

Klimaticko-energetický balíček je soubor legislativních předpisů, jež mají vést k naplnění cílů Evropské unie v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2020 (snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení konečné spotřeby energie o 20 %). Balíček byl schválen Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008.

Čtveřici základních legislativních předpisů Klimaticko-energetického balíčku tvoří (1) směrnice 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS); (2) rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů; (3) směrnice 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží (CCS) a (4) směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

V období 1990 – 2016 došlo na úrovni EU ke snížení emisí skleníkových plynů o 22 %. Cíl k roku 2020 tak již byl naplněn. V posledních letech však dochází k mírnému nárůstu emisí, který dle předběžných údajů pokračoval i v roce 2017. EU je rovněž na dobré cestě k dosažení svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.