Ministři životního prostředí EU jednali v Bukurešti o klimatické neutralitě, biodiverzitě a plastech

V rumunské Bukurešti se na pracovním setkání ministrů životního prostředí diskutovalo o přístupu Evropy ke změně klimatu nebo také o znečišťování vody plasty a mikroplasty. Na tzv. neformální Radě, která je vždy tematickým předvojem následného jednání Rady ministrů, a slouží především k výměně názorů mezi státy a zjišťování pozic k různým tématům, diskutovali 20. a 21. května ministři životního prostředí členských států EU i otázky ochrany biodiverzity a úbytku druhů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra Vladislav Smrž.

Na dvoudenním jednáním ministrů se diskutovala zejména evropská strategie „Čistá planeta pro všechny“ [1]. Ministři se na jednání shodli, že bez zapojení firem a jednotlivců do ochrany klimatu a konkrétních opatření nelze očekávat, že se razantního snižování emisí skleníkových plynů napříč Evropou podaří docílit. Vedle snižování emisí (mitigace) jednali ministři také o nezbytné adaptaci na zvyšující se teplotu Země. Přírodě blízká opatření a zadržování vody v krajině pak ministři většinově označili za nezbytný a účinný nástroj prevence proti suchu i povodním. Právě sucho a povodně patří mezi extrémní projevy probíhající klimatické změny.

Na programu jednání byla rovněž biologická rozmanitost. Jednání neformální Rady probíhalo dva týdny po zveřejnění alarmující zprávy OSN o stavu současné světové biodiverzity[2]. Globální hodnocení biodiverzity a ekosystémových služeb představuje dosud nejkomplexnější a současně systematickou analýzu poznatků o stavu přírody. Podle reportu aktuálně hrozí Zemi vyhynutí až jednoho milionu druhů. Ministři se proto zaměřili na prodiskutování výstupů a doporučení zprávy, ze kterých vyplynulo, že současné snahy o zastavení úbytku druhů jsou nedostatečné. Zásadní vliv na úbytek druhů má pak primárně rozvoj intenzivního zemědělství. Času na adekvátní reakci pak není nazbyt, jak konstatovala zpráva.

„Prvním krokem na úrovni EU by mohl být boj proti dotacím a pobídkám, které jsou škodlivé pro biodiverzitu. Evropská strategie pro biodiverzitu po roce 2020 by měl být založena na vědeckých poznatcích, poskytnout jasné a měřitelné cíle a být zaměřena na sektory, které nejvíce přispívají ke ztrátě biodiverzity,“ uvedl Vladislav Smrž.

Ministři stihli prodiskutovat také problematiku znečišťování vod plasty a mikroplasty. Evropa letos schválila znění nové evropské směrnice o plastech na jedno použití [3] a právě otázka dalších opatření nad rámec této směrnice byla jedním z témat diskuze v Bukurešti. Ministři současně také prezentovali postoj svých zemí, pokud jde o boj proti plastovému znečištění z řek či prohloubení výzkumu o dopadu plastů a mikroplastů na lidské zdraví a životní prostředí. "Na náš apel o nutnosti řešení používání bioplastů, které představují další hrozbu pro životní prostředí a znečištění vod, reagovalo pozitivně několik členských statů. Společně jsme vyzvali Evropskou komisi k zavedení standardů na biodegradaci a kompostovatelnost," dodal náměstek Smrž.

Poznámky:
  1. Sdělení Komise „Čistá planeta pro všechny“
  2. Globální hodnocení biodiverzity a ekosystémových služeb – shrnutí
  3. Směrnice o plastech na jedno použití – tisková zpráva Rady