Metodický pokyn k vymezování, navrhování a schvalování klidových území národních parků v ČR

Metodický pokyn stanoví postup příslušných orgánů ochrany přírody při vymezování a schvalování klidových území národních parků podle § 17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stanoví kritéria pro jejich vymezování a způsob jejich projednávání.

Stáhněte si...