Veřejné vyhlášky - oznámení opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku

Publikováno: 24.08.2020

Ministerstvo životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznamuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku.