Metodika využití kartáčové technologie pro zajištění a zlepšení migrační prostupnosti vodních toků

Metodika je určena projektantům, správcům vodních toků a investorům opatření pro zajištění a zlepšení migrační prostupnosti vodních toků ČR, a to zejména k posouzení vhodnosti využití kartáčové technologie. Uvedené postupy jsou v kontextu zprůchodnění říční sítě ČR zcela unikátní a umožní efektivně využít vynaložené prostředky. V metodice jsou uvedeny technické parametry, které musí být splněny, aby byla zajištěna odpovídající funkčnost navrhovaných opatření. Rovněž jsou doporučeny varianty využití kartáčové technologie a je uvedeno schéma jejich výběru včetně preferovaných řešení. Přílohy obsahují souhrn praktických údajů pro aplikaci kartáčové technologie a její údržbu.

Metodika využití kartáčové technologie pro zajištění a zlepšení migrační prostupnosti vodních toků (metodika OPŽP, 9,6 MB)