Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace "D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR"

Publikováno: 13.11.2019

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS II pro změnu územního rozhodnutí k umístění stavby pozemní komunikace ,,D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR“", vydávané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stáhněte si...