Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace "D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR"

Publikováno: 26.11.2019

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS II pro změnu územního rozhodnutí k umístění stavby pozemní komunikace "D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR", podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stáhněte si...